Archive for styczeń, 2012

Odliczanie VAT

Poniedziałek, styczeń 16th, 2012

Tym razem wpis na temat zupełnie nie związany z pozycjonowaniem. Związany natomiast z moimi próbami znalezienia konkretnej informacji na temat odliczania podatku VAT dla cudzoziemców, którzy robią w Polsce zakupy a są obywatelami państw spoza Unii Europejskiej.

Otóż każda taka osoba robiąc zakupy w Polsce może odliczyć sobie podatek VAT przy wyjeździe z Polski. Warunkiem jest aby wyjazd nastąpił maksymalnie po 3 miesiącach od zakupu. Są jednak jeszcze inne warunki, które przedstawiam poniżej:

- odliczenie przysługuje wyłącznie obywatelom spoza Unii Europejskiej,

- rozliczenia można dokonać wyłącznie na podstawie rachunków opiewających na kwotę równą lub wyższą od 200 PLN zakupów tego samego dnia w tym samym sklepie. Do każdego formularza (wypełnionego przez obsługę sklepu) może być dołączony wyłącznie jeden rachunek,

- odliczenia można dokonać wyłącznie po okazaniu nieużywanej rzeczy w biurze European Union Customs Office,

- odliczenia można dokonać wyłącznie dla rzeczy, które zostaną wywiezione poza teren Unii Europejskiej nie później niż ostatniego dnia trzeciego miesiąca licząc od daty zakupu,

- odliczenie może być dokonane wyłącznie gdy dokument odliczenia otrzymany w sklepie zostanie podstemplowany przez urzędnika European Union Customs (do wystawienia dokumentu potrzebne jest okazanie paszportu sprzedawcy w sklepie)

Dodać należy, że nie wszystkie sklepy umożliwiają zakupy VAT Free. Zwykle taki sklep oznaczony jest przy wejściu specjalną naklejką.

Miłych (i tanich!) zakupów!